Bonenburg Collectief

Bonenburg creëren

Bestaand vastgoed nieuw leven inblazen

Binnen Bonenburg Creëren realiseren wij woningen met het oogmerk om deze zelf te verhuren. Dat maakt namelijk dat we vanaf het allereerste begin bezig zijn met de lange termijn toekomst. Daarnaast zorgt dit ervoor dat we in onze groeiambitie geen bestaande woningen uit de markt hoeven te halen, maar dat we actief woningen toevoegen aan de krappe woningmarkt. Wij willen de komende jaren graag onze portefeuille uitbreiden en zijn actief op zoek naar nieuwe locaties.

Gerealiseerde projecten

Interessante propositie?